Proiectul SEDMAGRO

Sistem integrat de management al rezistenței agroecosistemului față de agenții de dăunare în scopul promovării agriculturii durabile în condițiile schimbărilor climatice

Proiectul SEDMAGRO

 • Coordonator Proiect Complex:
  Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București
 • CONTRACTUL DE FINANȚARE
  nr. 28PCCDI din 05/03/2018
 • Director Proiect complex
  Dr. biolog Ana-Maria Andrei

Sumar proiect

Proiectul se înscrie în preocupările generale privind protecția mediului și a sănătății oamenilor și urmărește dezvoltarea și aplicarea unor practici ne-poluante de management al agroecosistemelor, care minimizează riscul de infestare a culturilor agricole cu agenți de dăunare.

Optimizarea tehnologica prevazuta in proiect este in acord cu preocuparile actuale in domeniul managementului functiilor solului, conservarii apei si combaterii desertificarii.

Strategia pe care o propunem în proiect susține agricultura durabilă prin valorificarea maximă a resurselor natural.

Scopul proiectului constă în creșterea potențialului productiv al agroecosistemelor afectate de schimbările climatice, în condiții de eficiență economică și ecologică.

Se va realiza și valida în condiții reale de funcționare un sistem de management al agroecosistemelor bazat pe integrarea unor noi metode:

 1. creșterea fertilității/productivității solului și conservarea biodiversității, prin aplicarea unor procedee conservative bazate pe valorificarea superioară a bioresurselor naturale,
 2. scăderea vulnerabilității plantelor față de factorii ecologici și antropici limitativi pentru culturile agricole,
 3. scăderea riscului de poluare a mediului cu pesticide, prin aplicarea unor procedee de analiză/evaluare fitosanitară a agroecosistemelor,
 4. scăderea riscurilor fitosanitare prin metode de management ecologic al agenților de dăunare,
 5. prezervarea biodiversității agroecosistemelor prin aplicarea unor procedee de evaluare ecotoxicologică a riscului de mediu.

Experimentele se vor desfășura în culturi de soia și de tomate, având în vedere:

 • impactul semnificativ al schimbărilor climatice asupra acestor culturi,
 • necesitatea înlocuirii sistemelor poluante de management al culturilor cu metode ecologice, ne-poluante. Conceptul de bază al propunerii se bazează pe soluții originale în domeniul proiectului, brevetate de CO/ICDPP (22 brevete de invenție) și P4/INMA (2 cereri de brevet).

Sistemul integrat de management ecologic al agrosistemelor  

Metode

Tehnologii

Evaluare risc de mediu

Parteneri proiect complex